Verdt å vite

Røykvarsler og slukkeutstyr. Det er påbudt med minst en røykvarsler i hver etasje både i bolig, leilighet og på hytten. Denne skal kunne høres godt på alle soverom slev om dør er lukket. Videre skal det være minst ett godkjent slukkeutstyr, Enten skum/ pulver apparat eller brannslange.

Norsk Brannvernforening har bl.a. informasjon om brannvern i hjemmet. https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/

Fire safety in the home in different language. https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-på-mange-språk/

På sikker hverdag finner du mye informasjon om egenberedskap, oppbevaring av gass, farlig produkter, kriseinformasjon fra myndighetene. https://www.sikkerhverdag.no/

Brannbamsen BJØRNIS https://brannbamsen.no/

Vil du vite mer om brann- og elsikkerhet. Her er noen flere nettsider som kan brukes. https://www.elsikkerhetsportalen.no

Brannsikkerhet på hytta. https://brannvernforeningen.no/gode-rad/fritid-og-reise/brannsikkerhet-pa-hytta/

Oppbevaring av gass. Det er ikke lov å oppbevare gass i kjeller eller på loft. Gass bør oppbevares utenfor bolig/ hytten, og flasken skal stå så luftig som mulig. Maksimal mengde som kan oppbevares er 55 liter (2*11 kg) til koking og oppvarming. https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff-del-1—forbruksanlegg-for-flytende-og-gassformig-brensel/#maksimalt-tillatt-oppbevaring-i-visse-typer-objekt–6

Bruk av gassgrill. Sjekk slanger for lekkasjer og datostempel, disse bør byttes mellom hvert 3 og 5 år. https://www.dinside.no/bolig/sjekk-datostemplingen-pa-gasslangen/61282314

Gassanlegg i borettslag. Både styret og beboerne i et boligsameie har ansvar for at gassanlegg og oppbevaring av gass. https://www.sikkerhverdag.no/gass/installasjon-og-vedlikehold/gassanlegg-i-borettslag/

Ladning av EL-bil. Det er krav til godkjent ladestasjon. https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/

Forbud mot fyring med fossile oljeprodukter. 15. juni 2017 kom kunngjøringen fra regjeringen om at det blir innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Det finnes ulike løsninger på hvordan dette kan løses, les mer her: https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/oppvarming/har-du-oljefyr-og-parafinkamin/

Alle våre kommuner har vedtatt lokal forskrift for nedgravde oljetanker, og hvordan de skal saneres. Videre har Levanger kommune utarbeidet et skjema for registrering av oljetanker, både i bruk og når de blir sanert.

Skjema Levanger kommune. https://www.levanger.kommune.no/Global/skjema/oljetanker_levanger.pdf

Ulike veiledninger finnes bl.a. på hjemmsiden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. www.dsb.no

Der kan du finne ulike veiledninger som; Veileder til brannforebyggende forskrift. Veileder for sikkerhet ved store arrangement.

Skal du melde inn oppbevaring av farlig stoff, (oppbevaring av gass, oljeprodukter, eksplosiver o.l.) gjøres dette på dsb.no/ skjema og via altinn.