Styret/styresaker

Vedtekter

Styrets sammensetning

Styret består av følgende personer:

Brannsjef/ daglig leder Rigman Pents (f 1962)
Styrets leder Jostein Grimstad (f 1967)
Nestleder Ola Stene (f 1959)
Styremedlem Trude Nøst (f 1969)
Styremedlem Ove Brattaker (f 1975)
Styremedlem Torbjørn Haddal (f 1972)
Revisor Revisjon Midt-Norge Sa

Styredokumenter:

Dokumenter  fra styremøter vil være tilgjengelig her.

Møte Dato Saksliste
5/20 15.09.2020 Innkalling- orienteringssaker - økonomirapportering - Handling/økonomiplan 2021-2025 budsjett 2021- valg av revisor
4/20 16.06.2020 Godkjenning - orienteringssaker brannsjef - Rapportering regnskap per 5- 2020 - orienteringssak om kostnadsutvikling nødnett - ny organisering av IHBR
3/20 19.05.2020 Godkjenning- Orientering om mulighetsstudie brannstasjon Levanger og Ytterøy- Orientering fra brannsjef - Orientering om høyderedskap - Regnskap 1 kvartal 2020 - Budsjett 2020
2/20 23.03.2020 Årsrapport 2019
2/20 17.03.2020 Godkjenning - orienteringssaker brannsjef - Rapportering regnskap 2019 - Årsberetning 2019 - Økonomirapportering - Årsrapport 2019
1/20 11.02.2020 Innkalling - orienteringssaker - rapportering regnskap -endring av tekst brannordning - møtedatoer styremøter 2020
7/19 04.11.2019 Innkalling- Orienteringssaker - Økonomirapportering - Kontakt med nærliggende kommuner for økt samarbeid- Vurdering lønn- Eventuelt
6/19 11.09.2019 Handlings- økonomiplan 2020 -2024 og budsjett 2020
6/19 11.09.2019 Innkalling - handlings- økonomiplan 2020-2024, budsjett 2020
5/19 21.08.2019 Innkalling- orienteringssaker - økonomirapportering - Handling/økonomiplan 2020-2024 budsjett 2020- protokoll- eventuelt
4/19 01.07.2019 Innkalling - HMS- Oppdrag - Økonomi -Budsjett - Investeringer - Eventuelt
3/19 09.05.2019 Innkalling - HMS- Protokoll fra AMU - Status brannstasjoner - Økonomi - Håndteringsverktøy 110 - Antall oppdrag - Investeringer - Eventuelt
2/19 11.03.2019 Brannordning for Levanger og Verdal kommuner
2/19 11.03.2019 HMS- status brannstasjoner- Spørsmål fra ansatte- Regnskap 2018 - Budsjett 2019- årsmelding- ROS analyse- Brannordning
2/19 11.03.2019 ROS IHBR