Styret/styresaker

Vedtekter

Innherred brann og redning ble oppløst 31/12-2001.

Styrets sammensetning

Styret består av følgende personer:

Brannsjef/ daglig leder Rigman Pents (f 1962)
Styreleder

Geir Olav Jensen (f 1978)

Nestleder  Peter Ardon (f 1972)
Styremedlem Trude Nøst (f 1969)
Styremedlem Ove Brattaker (f 1975)
Styremedlem Torbjørn Haddal (f 1972)
Revisor Revisjon Midt-Norge Sa

Styredokumenter:

Dokumenter  fra styremøter vil være tilgjengelig her.

Møte Dato Saksliste
6/21 07.12.2021 Innkalling - orienteringssaker fra brannsjef - økonomirapportering - Prosess opphør samarbeid - Justering av lønn daglig leder
5/21 21.09.2021 Innkalling - orienteringssaker fra brannsjef - økonomirapportering - Status prosess opphør av samarbeidet
4/21 24.08.2021 Innkalling - orienteringssaker fra brannsjef - økonomirapportering - Mulig inntektspotensial - Prosess opphør samarbeid - oppfølging av saker vedrørende daglig leders ansettelsesforhold
3/21 01.06.2021 Innkalling - orienteringssaker fra brannsjef - økonomirapportering - Status brannutredning Verdal
2/21 20.04.2021 Innkalling - orienteringssaker fra brannsjef - økonomirapportering - revisjonsberetning 2020 - Status brannutredning Verdal
1/21 02.03.2021 Innkalling- orienteringssak utredning brannvesen - orienteringssaker HMS drift - økonomirapportering - orienteringssak beredskap - regnskap 2020- årsberetning 2020 - årsrapport 2020-styremøter 2021
9/20 15.12.2020 Godkjenning - status brannutredning- orienteringssaker fra brannsjef -Orienteringssak økonomi- ompostering egenkapitalinnskudd- justering av lønn
8/20 09.11.2020 Innkalling/ godkjenning - Brannutredning - Justering lønn
AMU møte 2/20 02.11.2020 Innkalling- HMS- Status brannstasjoner- oversikt utrykninger
7/20 01.11.2020 Handlings- økonomiplan 2021-2024, budsjett 2021
7/20 29.10.2020 Innkalling- Brannutredning - Handling/økonomiplan 2020-2024 budsjett 2020
6/20 27.10.2020 Innkalling - orienteringssaker - rapportering regnskap -budsjett/ økonomiplan
5/20 15.09.2020 Innkalling- orienteringssaker - økonomirapportering - Handling/økonomiplan 2021-2025 budsjett 2021- valg av revisor
4/20 16.06.2020 Godkjenning - orienteringssaker brannsjef - Rapportering regnskap per 5- 2020 - orienteringssak om kostnadsutvikling nødnett - ny organisering av IHBR
3/20 19.05.2020 Godkjenning- Orientering om mulighetsstudie brannstasjon Levanger og Ytterøy- Orientering fra brannsjef - Orientering om høyderedskap - Regnskap 1 kvartal 2020 - Budsjett 2020