IHBR

Innherred Brann og Redning IHBR er brannvesenet i Levanger og Verdal. Samt at Frosta kjøper ledelse og forebyggende tjenester fra IHBR.

VÅR BEREDSKAP – DIN SIKKERHET

 

Brannvesenet ble vedtatt overført fra Levanger og Verdal kommuner til Innherred samkommune fra 17.12.09 til enhet Brann og redning. Videre ble IHBR egen juridisk enhet som et §27-samarbeid for kommunene Levanger og Verdal fra 1.1.2018.

Besøk kommunenes nettsider:

 

IHBR sin visjon er:

Ingen drepte i brann eller ulykker.

Ingen skader på egne mannskap eller utstyr.

 

I vedtektene står det at IHBR skal løse deltakerkommunenes oppgaver innen:

  • Aktivt arbeid med forebyggende tiltak mot brann og ulykker.
  • Ulykkes- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensing.
  • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
  • Salg av tjenester knyttet til forebygging og beredskap.

Samarbeidet har ansvar for, og myndighet til, å ivareta kommunenes forpliktelser etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter.

Vedtekter

Styrets sammensetning

Styret består av følgende personer:

Brannsjef/ daglig leder Rigman Pents (f 1962)
Styrets leder Ola Stene (f 1959)
Nestleder Jostein Grimstad (f 1967)
Styremedlem Unni Storstad (f 1962)
Styremedlem Ove Brattaker (f 1975)
Styremedlem Torbjørn Haddal (f 1972)
Revisor Revisjon Midt-Norge Sa

Styredokumenter:

Dokumenter  fra styremøter vil være tilgjengelig her.

Møte Dato Saksliste
4/19 01.07.2019 Innkalling - HMS- Oppdrag - Økonomi -Budsjett - Investeringer - Eventuelt
3/19 09.05.2019 Innkalling - HMS- Protokoll fra AMU - Status brannstasjoner - Økonomi - Håndteringsverktøy 110 - Antall oppdrag - Investeringer - Eventuelt
2/19 11.03.2019 HMS- status brannstasjoner- Spørsmål fra ansatte- Regnskap 2018 - Budsjett 2019- årsmelding- ROS analyse- Brannordning
1/19 04.02.2019 HMS- Status brannstasjoner- Brannsikkerhet risikoutsatte grupper - Økonomi resultat 2018 -Budsjett 2019- Årsmelding -ROS- brannordning- Eventuelt
7/18 15.11.2018 HMS- Økonomi- Tankbil - 110 sentral- snøskuter- status brannstasjoner
6/18 01.10.2018 HMS -Investeringsplaner - Økonomi - Lønnsramme- Eventuelt
5/18 07.08.2018 HMS- bistand Sverige- økonomi - Budsjett 2019
4/18 29.05.2018 HMS, medarbeiderundersøkelsen, økonomi, status på oppgaver fra rådmenn
3/18 12.04.2018 Brannstasjonsstaus, brannforebyggende, HMS, krav til brannkonstabler, økonomi, godtgjøring styre, IBR/helse, ROS, kommuneloven §27, styremøter
2/18 20.02.2018 HMS, organisasjon, ROS, økonomi, godtgjøring styre
1/18 15.01.2018 Konstituering -HMS - Økonomi - endring vedtekter - bemanning forebyggende