Styret/styresaker

Innherred Brann og Redning IHBR er brannvesenet i Levanger og Verdal. Samt at Frosta kjøper ledelse og forebyggende tjenester fra IHBR.

VÅR BEREDSKAP – DIN SIKKERHET

 

Brannvesenet ble vedtatt overført fra Levanger og Verdal kommuner til Innherred samkommune fra 17.12.09 til enhet Brann og redning. Videre ble IHBR egen juridisk enhet som et §27-samarbeid for kommunene Levanger og Verdal fra 1.1.2018.

Besøk kommunenes nettsider:

 

IHBR sin visjon er:

Ingen drepte i brann eller ulykker.

Ingen skader på egne mannskap eller utstyr.

 

I vedtektene står det at IHBR skal løse deltakerkommunenes oppgaver innen:

  • Aktivt arbeid med forebyggende tiltak mot brann og ulykker.
  • Ulykkes- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensing.
  • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
  • Salg av tjenester knyttet til forebygging og beredskap.

Samarbeidet har ansvar for, og myndighet til, å ivareta kommunenes forpliktelser etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter.

Vedtekter

Styrets sammensetning

Styret består av følgende personer:

Brannsjef/ daglig lederRigman Pents (f 1962)
Styrets lederOla Stene (f 1959)
NestlederJostein Grimstad (f 1967)
StyremedlemUnni Storstad (f 1962)
StyremedlemOve Brattaker (f 1975)
StyremedlemTorbjørn Haddal (f 1972)
RevisorRevisjon Midt-Norge Sa

Styredokumenter:

Dokumenter  fra styremøter vil være tilgjengelig her.

Møte Dato Saksliste
6/19 11.09.2019 Handlings- økonomiplan 2020 -2024 og budsjett 2020
6/19 11.09.2019 Innkalling - handlings- økonomiplan 2020-2024, budsjett 2020
5/19 21.08.2019 Innkalling- orienteringssaker - økonomirapportering - Handling/økonomiplan 2020-2024 budsjett 2020- protokoll- eventuelt
4/19 01.07.2019 Innkalling - HMS- Oppdrag - Økonomi -Budsjett - Investeringer - Eventuelt
3/19 09.05.2019 Innkalling - HMS- Protokoll fra AMU - Status brannstasjoner - Økonomi - Håndteringsverktøy 110 - Antall oppdrag - Investeringer - Eventuelt
2/19 11.03.2019 Brannordning for Levanger og Verdal kommuner
2/19 11.03.2019 HMS- status brannstasjoner- Spørsmål fra ansatte- Regnskap 2018 - Budsjett 2019- årsmelding- ROS analyse- Brannordning
2/19 11.03.2019 ROS IHBR
1/19 04.02.2019 HMS- Status brannstasjoner- Brannsikkerhet risikoutsatte grupper - Økonomi resultat 2018 -Budsjett 2019- Årsmelding -ROS- brannordning- Eventuelt
7/18 15.11.2018 HMS- Økonomi- Tankbil - 110 sentral- snøskuter- status brannstasjoner
6/18 01.10.2018 HMS -Investeringsplaner - Økonomi - Lønnsramme- Eventuelt
5/18 07.08.2018 HMS- bistand Sverige- økonomi - Budsjett 2019
4/18 29.05.2018 HMS, medarbeiderundersøkelsen, økonomi, status på oppgaver fra rådmenn
3/18 12.04.2018 Brannstasjonsstaus, brannforebyggende, HMS, krav til brannkonstabler, økonomi, godtgjøring styre, IBR/helse, ROS, kommuneloven §27, styremøter
2/18 20.02.2018 HMS, organisasjon, ROS, økonomi, godtgjøring styre