Møte 15.12.2020

Dato 15.12.2020
Møtenummer 9/20
Saksnummer 1 - 6
Saker Godkjenning - status brannutredning- orienteringssaker fra brannsjef -Orienteringssak økonomi- ompostering egenkapitalinnskudd- justering av lønn