Møte 04.11.2019

Dato 04.11.2019
Møtenummer 7/19
Saksnummer 1 - 6
Saker Innkalling- Orienteringssaker - Økonomirapportering - Kontakt med nærliggende kommuner for økt samarbeid- Vurdering lønn- Eventuelt