Møte 27.10.2020

Dato 27.10.2020
Møtenummer 6/20
Saksnummer 1 - 4
Saker Innkalling - orienteringssaker - rapportering regnskap -budsjett/ økonomiplan