Møte 11.09.2019

Dato 11.09.2019
Møtenummer 6/19
Saksnummer 1 - 2
Saker Innkalling - handlings- økonomiplan 2020-2024, budsjett 2020