Møte 15.09.2020

Dato 15.09.2020
Møtenummer 5/20
Saksnummer 1 - 6
Saker Innkalling- orienteringssaker - økonomirapportering - Handling/økonomiplan 2021-2025 budsjett 2021- valg av revisor