Møte 21.08.2019

Dato 21.08.2019
Møtenummer 5/19
Saksnummer 1 - 6
Saker Innkalling- orienteringssaker - økonomirapportering - Handling/økonomiplan 2020-2024 budsjett 2020- protokoll- eventuelt