Møte 16.06.2020

Dato 16.06.2020
Møtenummer 4/20
Saksnummer 1 - 5
Saker Godkjenning - orienteringssaker brannsjef - Rapportering regnskap per 5- 2020 - orienteringssak om kostnadsutvikling nødnett - ny organisering av IHBR