Møte 19.05.2020

Dato 19.05.2020
Møtenummer 3/20
Saksnummer 1 - 6
Saker Godkjenning- Orientering om mulighetsstudie brannstasjon Levanger og Ytterøy- Orientering fra brannsjef - Orientering om høyderedskap - Regnskap 1 kvartal 2020 - Budsjett 2020