Møte 20.04.2021

Dato 20.04.2021
Møtenummer 2/21
Saksnummer 1 - 5
Saker Innkalling - orienteringssaker fra brannsjef - økonomirapportering - revisjonsberetning 2020 - Status brannutredning Verdal