Møte 11.09.2019

Dato 11.09.2019
Møtenummer 6/19
Saksnummer 1 - 1
Saker Handlings- økonomiplan 2020 -2024 og budsjett 2020