Møte 12.04.2018

Dato 12.04.2018
Møtenummer 3/18
Saksnummer 1 - 12
Saker Brannstasjonsstaus, brannforebyggende, HMS, krav til brannkonstabler, økonomi, godtgjøring styre, IBR/helse, ROS, kommuneloven §27, styremøter