Møte 24.08.2021

Dato 24.08.2021
Møtenummer 4/21
Saksnummer 1 - 6
Saker Innkalling - orienteringssaker fra brannsjef - økonomirapportering - Mulig inntektspotensial - Prosess opphør samarbeid - oppfølging av saker vedrørende daglig leders ansettelsesforhold