Tilsyn hytter og fritidsboliger på Frosta

I forbindelse med oppstart av tilsyn i fritidsboliger og hytter på Frosta, trenger vi litt informasjon om ditt fyringsanlegg. Vi ønsker derfor at det gis tilbakemelding på vedlagt skjema. Skjemaet må sendes inn innen 1. september 2019.

Ønsker du heller å fylle ut skjemaet på papir, kan du skrive ut skjemaet her. Trykk her for å laste ned skjemaet som en Word-fil.

For spørsmål om dette skjemaet, ta kontakt med Marius Borgan.

Fyll ut her: