Søknad om salg av fyrverkeri

For å få selge fyrverkeri og pyroteknisk vare må du søke brannvesenet om tillatelse. For å få tillatelse, må du oppfylle noen krav:

Du må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.
Du ha ansatt minst en person som har gått obligatorisk handelskurs og har gyldig kompetansebevis fra Norsk brannvernforening.
Det er ikke lov å ha utsalgssted i bygg med boenheter eller inne i kjøpesenter.
Handelen skal foregå over disk.
Salg av fyrverkeri direkte til forbruker er kun tillatt i perioden 27. til 31. desember.
Søknadsfristen er 1. mai 2019.

For at brannvesenet skal kunne behandle søknaden din, må du sende inn denne dokumentasjonen:

Firmaattest fra Foretaksregisteret
Ansettelseskontrakt mellom foretaket og ansvarspersonen som er oppgitt i søknaden
Kart/skisse over området
Risikovurdering
Gyldig kursbevis for ansvarshavende og stedfortreder
Dokumentasjon utsalgssted
Dokumentasjon lagringssted
Du må betale gebyr for behandling av søknaden, dette er hjemlet i kommunal forskrift

Regler for kjøp og salg av fyrverkeri

Den som har utsalgssted er forpliktet til å motta ubrukt fyrverkeri.

Fyll ut her:

Fyll ut skjema og send til post@ihbr.no