Skjema for fritak/ reduksjon av feie- og tilsynsgebyr

Dersom ildstedet ikke lengre er i bruk kan det søkes om å få fritak for feie- og tilsynsgebyret.
Forutsetninger er at ildstedet er fjernet/ blendet eller at røykrøret er fjernet/ blendet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Marius Borgan, leder feier avdeling, tlf. 917 32 876

Fyll ut her:

Fyll ut skjema og send til post@ihbr.no