Overnatting i forsamlingslokale, skole eller barnehage

Ved overnatting i bygninger som ikke er godkjent til dette, som forsamlingslokalet, skole, barnehager o.l. skal det søkes om midlertidig bruksendring.

Det er eier/ bruker av lokalene som er ansvarlig for at bruken er i henhold til byggets godkjenning.

Brannvesenet ønsker å få melding om slik aktivitet, slik at de vet at det finnes personer i bygninger som de ellers antar er tom.

Brannsjefen kan pålegge ekstra sikringstiltak ved slike arrangementer. Det skal oppnevnes en ansvarlig person
for overnattingen, som skal være kjent med fastsatte sikkerhetsbestemmelser og
instrukser. Ansvarlig person har ved signering av melding til brannsjef sett
og gjort seg kjent med bestemmelsene.

Bestemmelsene er følgende:
1. Det er forbud mot røyking og annen bruk av bar ild.
2. Alle som oppholder seg i bygningen skal gjøres kjent med brannmeldere,
1. brannalarmsignal, rømningsveier, og slokkeutstyrets plassering og bruk.
2. I bygning uten hel dekkende brannalarmanlegg skal det være våken
nattvakt som går vaktrunder minimum hver 2. time hele natten.
3. Kontroll av rømningsveier slik at de er ryddige og åpne gjøres på hver
runde.
4. Avvik meldes ansvarlig person eller vaktmester.
5. I bygning med hel dekkende brannalarmanlegg kan det være sovende
vakt.
6. Vaktliste skal være utarbeidet. Ansvarlig person har ansvar for at
vaktlisten blir fulgt.
3. Nattvakten må ha nøkler tilgjengelig, samt tilgang til telefon.
4. Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler på området.
5. Det er ikke tillatt å ta imot besøk i/på rommene (fra uvedkommende).
6. Alt materiell som benyttes i den daglige drift skal stå i fred, samt at
rommene
7. Skal være ryddet når de forlates.

Dette skjema skal benyttes for melding om overnatting.

Fyll ut her:

  • Om innsender

  • Om overnattingsstedet

  • NavnTelefonnummer 
    Add a new row