Overnatting i forsamlingslokale, skole eller barnehage

Ved en midlertidig bruksendring av forsamlingslokalet, skole, barnehage til
overnatting meldes til brannsjefen i kommunen. Brannsjefen kan pålegge ekstra
sikringstiltak ved slike arrangementer. Det skal oppnevnes en ansvarlig person
for overnattingen, som skal være kjent med fastsatte sikkerhetsbestemmelser og
instrukser. Ansvarlig person har ved underskriving av melding til brannsjef sett
og gjort seg kjent med bestemmelsene.

Bestemmelsene er følgende:
1. Det er forbud mot røyking og annen bruk av bar ild.
2. Alle som oppholder seg i bygningen skal gjøres kjent med brannmeldere,
1. brannalarmsignal, rømningsveier, og slokkeutstyrets plassering og bruk.
2. I bygning uten hel dekkende brannalarmanlegg skal det være våken
nattvakt som går vaktrunder minimum hver 2. time hele natten.
3. Kontroll av rømningsveier slik at de er ryddige og åpne gjøres på hver
runde.
4. Avvik meldes ansvarlig person eller vaktmester.
5. I bygning med hel dekkende brannalarmanlegg kan det være sovende
vakt.
6. Vaktliste skal være utarbeidet. Ansvarlig person har ansvar for at
vaktlisten blir fulgt.
3. Nattvakten må ha nøkler tilgjengelig, samt tilgang til telefon.
4. Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler på området.
5. Det er ikke tillatt å ta imot besøk i/på rommene (fra uvedkommende).
6. Alt materiell som benyttes i den daglige drift skal stå i fred, samt at
rommene
7. Skal være ryddet når de forlates.
Dette skjema skal benyttes for bruk ved midlertidig bruksending av
forsamlingslokalet til overnatting.

Fyll ut her:

  • Om innsender

  • Om overnattingsstedet

  • NavnTelefonnummer 
    Add a new row