Gebyrer og priser på kurs/ øvelser o.l.

Våre eierkommuner har vedtatt følgende gebyrer på tilsyn og feiing

Gebyrpriser

 

Priser på kurs, øvelse og andre tjenester.

Priser