Gebyrer og priser på kurs/ øvelser o.l.

Våre eierkommuner har vedtatt følgende gebyrer på tilsyn og feiing. Samme sats for Levanger og Verdal. Det tilkommer mva på gebyret  Gebyroversikt 

Frosta kommune har vedtatt følgende gebyrer på tilsyn og feiing. Det tilkommer mva på gebyret Gebyroversikt

 

Priser på kurs, øvelse, andre tjenester samt gebyrer på bl.a. unødige utrykninger.

Priser på kurs, øvelser og gebyrer.