Gebyrer og priser på kurs/ øvelser o.l.

Våre eierkommuner har vedtatt følgende gebyrer på tilsyn og feiing. Samme sats for Levanger og Verdal. Det tilkommer mva på gebyret  Gebyroversikt 

Frosta kommune har vedtatt følgende gebyrer på tilsyn og feiing. Det tilkommer mva på gebyret Gebyroversikt

Priser på kurs, øvelse og andre tjenester.

Priser på kurs og øvelser.