Tillatelse til avfyring av fyrverkeri

I perioden 15. april til 15. september vil det normalt ikke bli gitt tillatelse til avfyring av fyrverkeri for privatpersoner. Kun søkere med dokumentert kunnskap, pyrotekniker eller tilsvarende, sammen med risikovurdering for avfyringen vil bli vurdert. Utenfor denne tidsperioden vil søknader bli vurdert særskilt.

Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri behandles enkeltvis og i samarbeid med politiet. Søknaden skal først sendes til politiet for saksbehandling, da de gir tillatelsen i.h.h.t politivedtektene.

Dersom søknaden godkjennes hos politiet videresendes den til brannvesenet for videre vurdering. Søknaden må sendes inn minimum 2 uker før avfyring.

Ufullstendig søknad blir ikke behandlet. Søker må passe på å innhente tillatelse av grunneier. I søknaden må det opplyses om: sted/adresse for avfyring med Gnr. Og Bnr.

Det er svært viktig at plassering for oppskytning blir korrekt angitt i søknaden, da denne informasjonen vil bli videreformidlet til Namdal Fagsentral 110, Namsos

Brannvesenet gjør oppmerksom på at søker er ansvarlig for avbrenningen og eventuelle skade som avbrenningen måtte forårsake. Den som bruker fyrverkeri har hovedansvaret og kan bli erstatningspliktig hvis noe går galt.

Gode råd i forbindelse med bruk av fyrverkeri:

  1. Forbered fyrverkerioppskytingen
  2. Les bruksanvisningen nøye før bruk
  3. Kontrollér at fyrverkeriet ikke er skadet
  4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
  5. Bruk tennestav, sigarettglo eller lignende
  6. Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna
  7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
  8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke ble antent ved første forsøk
  9. Anbefalt sikkerhetsradius er 25 meter
  10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Fyll ut her:

Fyll ut skjema og send til post@ihbr.no

Søknad om oppfyring av fyrverkeri utenom nyttår