Skjemaer

Gebyrer og priser på kurs/ øvelser o.l.

Våre eierkommuner har vedtatt følgende gebyrer på tilsyn og feiing…

Søknad om salg av fyrverkeri

For å få selge fyrverkeri og pyroteknisk vare må du…

Skjema for fritak/ reduksjon av feie- og tilsynsgebyr

Dersom ildstedet ikke lengre er i bruk kan det søkes…

Melding om ildsted

Montering av ildsted Hvem kan montere ildsted? Det stilles ingen…

Tillatelse til avfyring av fyrverkeri

I perioden 15. april til 15. september vil det normalt…

Overnatting i forsamlingslokale, skole eller barnehage

Ved en midlertidig bruksendring av forsamlingslokalet, skole, barnehage til overnatting…

Tilbakemelding etter tilsyn

Har du hatt besøk av feiern og ønsker å gi…

Meld inn arrangement

Skal du arrangere et stort arrangement, trenger du å varsle…

Bekymringsmelding om brannfarlig forhold

Vi er avhengig av din hjelp for å oppdage potensielle…