Nødsituasjon

Oppstår det en nødsituasjon, er det viktig å melde fra tidlig.

Redde

Hvis du er den som oppdager brann, sørg for å varsle de andre i boligen. Rop «Brann! Brann!». Hjelp hverandre slik at alle kommer seg ut i sikkerhet. Møt opp på et avtalt møtested slik at dere raskt for oversikt over at alle er ute.

Varsle

Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse. Følg instruksene fra brannvesenet. Ikke legg på før du får beskjed om at det er greit.

Slokke

Dersom brannen ikke har blitt større enn at det er mulig å slokke den, forsøk å slokke med husbrannslange eller brannslokkeapparat. Hvis brannen utvikler seg raskt, overlat jobben til brannvesenet. Husk at røyken er svært giftig. Du må selv avgjøre rekkefølgen på disse punktene ut fra den aktuelle situasjonen. Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

Dette spør vi om:

  • Hvor befinner du deg? Så nøyaktig som mulig, gjerne gateaadresse. Dette for at vi skal vite hvor du er, og hvordan vi skal finne frem.
  • Ditt navn og personnummer?
  • Beskriv faresituasjonen.
  • Er det noen som er skadet?

Last gjerne ned appen hjelp113 (Nødappen som redder liv), da har du egen posisjon og nødsentralen får automatisk vite hvor du er. Lag også din egen nødplakat.

Når bør du ringe:

  • Ved brann
  • Mistanke om brann
  • Fare for liv og helse
  • Drukning