Nødsituasjon

Er du i en nødsituasjon, ring 110!

Vår 110-sentral er alltid klar for å ta imot nødmeldinger.

Gode grunner til å ringe oss:

  • Brann, eller mistanke om brann
  • Lekkasjer av kjemikalier, gasser eller andre stoffer som kan være farlig for miljøet
  • Fare for liv og helse
  • Drukning

Ønsker du å tipse oss om noe som er potensielt brannfarlig, så kan du sende oss en melding.

BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE 113

Vis oss automatisk hvor du er

Livsviktig tid kan gå tapt hvis ulykken er ute og 110-sentralen strever med å spore deg opp. Bruker du appen Hjelp 113 i dag, så får 110-operatøren automatisk vite nøyaktig hvor du er, mens nødsamtalen pågår. Les mer på norskluftambulanse.no