VIKTIG info om ny varslingsmetode for feiing og tilsyn

Publisert 06. april 2022, sist oppdatert 03. oktober 2022.

SMS varsling om feiing og tilsyn

Brannvesenet har fått nytt datasystem og vil fra nå av varsle tilsyn av fyringsanlegget og feiing på SMS til huseier.

Tekstmeldingen du mottar er fra et lengre nummer enn det som er vanlig. Vi ønsker derfor å forsikre våre innbyggere om at dette ikke er svindel, og at man trygt kan åpne meldingen. Nummeret er unikt og knyttet til kommunikasjonen med deg som innbygger, og det vil endres ved neste varsel fra oss. Det er derfor ikke noe hjelp i å lagre nummeret.

Det er viktig at du KUN svarer med tallet 1 eller tallet 2 på tekstmeldingen.

Tallet 1 betyr at du har akseptert tid og dato for feiing eller tilsyn.

Tallet 2 betyr at du ikke ønsker besøk på foreslått tid og dato.

Svarer du 1 (ja), får du en ny SMS som takker for tilbakemelding, og en link til min eiendom, https://minside.kommune.no/  hvor du kan logge inn for å få mer informasjon om tilsyn og feiing.

Viktig at du åpner denne informasjonen, da det står mer utfyllende om hvilke tiltak du som huseier har før feiing/ tilsyn kan gjennomføres. Ved å akseptere for feiing/ tilsyn aksepterer du som eier at du har forstått hvilke tiltak du har ansvaret for.

Svarer du 2 (nei), så får du en ny SMS om at ditt svar er mottatt. Huseier er da selv ansvarlig for å kontakte brannvesenet for å avtale nytt tidspunkt.

Dersom huseier har leietakere må de selv ta kontakt med sine leietakere, og informere om tilsyn og feiing.

Har du reservert deg mot SMS varsling i Kontakt og reservasjonsregistret (KRR) vil du fortsatt få varsel tilsendt i brevs form.

Kontroller gjerne på KRR at du har gitt tilgang til SMS varsling, eller opprett tilgang. https://eid.difi.no/nb/personvernerklaering/kontakt-og-reservasjonsregisteret-krr

 

Dersom du har spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt med Levanger Kommune Brann og Redning på tlf. 91732876, eller Joar Brenne for Frosta kommune på tlf. 48034774.