Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Publisert 06. mars 2020, sist oppdatert 06. mars 2020.

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare skal sendes det lokale brannvesenet.

Søknaden må være innsendt innen 1.mai i salgsåret

Salg til forbruker er kun tillatt i tiden 27. – 31. desember

Det lokale brannvesenet kan vedta kortere salgsperiode.

 

Fyrverkeri Søknad om handel med fyrverkeri