KURS i varme arbeider 31. oktober

Publisert 25. september 2019, sist oppdatert 25. september 2019.

Innherred brann og redning arrangerer kurs i varme arbeider torsdag 31.10.

Kurset er heldags og inneholder teori og praktisk øvelse, og avsluttes med skriftlig eksamen slik at du blir godkjent for å utføre varme arbeider.

Hva er varme arbeider?
Varme arbeider er arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Et sertifikat for varme arbeider er gyldig i 5 år, og må da fornyes.

Pris 2000,- inkludert læremateriell, sertifikat og lunsj.

Interesserte bes sende e-post til post@ihbr.no med navn, og kontaktinfo