Det er påbudt med redningsvest også på SUP.

Publisert 14. juli 2022, sist oppdatert 14. juli 2022.

Ikke glem redningsvesten når du ferdes på sjø og vann.

Ikke minst for egen sikkerhet, men også for lommeboken.

Går som fritidsbåt

– Helt siden vestpåbudet for fritidsbåter trådte i kraft, har det vært gjeldende også for SUP-brett.

Det sier seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Petter Søreng. Han forklarer at SUP i denne sammenhengen havner i kategorien fritidsbåt, og viser til direktoratets veiledning for påbudet, hvor det heter:

«Fritidsbåt er i denne sammenhengen enhver flytende innretning som brukes utenfor næringsvirksomhet, og som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann. Det vil si at motorbåter, seilbåter, robåter, vannscootere, kajakker og liknende, faller inn under kravene til egnet flyteutstyr.»

– Det betyr altså alt som drives fram av årer, seil, motor eller liknende, inkludert vannsportutstyr som trekkes av båter. SUP brukes ikke bare langs land eller som en «badeleke», men også som framkomstmiddel, og noe folk trener og padler med, påpeker Søreng.