Hopp til innhold

Feiertjenesten

Hovedoppgaven til brannforebyggere er å føre tilsyn med fyringsanlegget og feie skorsteiner i Levanger og Frosta kommune. Dette er lovpålagte oppgaver, og eier plikter å gi feieren adkomst, slik at feiing og tilsyn kan utføres.

Huseiers plikter ved feiing.

  • Huseier skal sette opp husstige, taktige skal være forsvarlig sikret.
  • Luker, spjeld og trekkventiler må lukkes forsvarlig
  • Godkjente takstiger/trinn skal være montert på tak før feiing utføres.
  • Det må være grei adkomst til feieluke/sotluke.
  • Uttak av sot må tas ut av huseier, eller etter avtale med brannforebyggeren.

 

Feiervesenet inngår i brannvesenets forebyggende avdeling, og består av totalt 6 ansatte.

Tjenesten reguleres etter forskrift om brannforebygging §§ 6, 17 og gjelder både fritidsbolig og helårsboliger.
Eiere av helårsboliger og fritidsboliger med skorsteiner/ildsted vil automatisk bli kontaktet pr. SMS i forkant av feiing og tilsyn. Ved utførelse av feiing og tilsyn skal brannforebyggeren alltid kunne fremvise legitimasjon..

Tilbakemelding etter tilsyn kan gjøres ved å logge inn på «min eiendom»https://minside.kommune.no/     eller å ta direkte kontakt med din saksbehandler (se SMS varslet).

For feiing og tilsyn i boliger fastsetter kommunestyret et årlig gebyr. Gebyret betales årlig og er ikke knyttet opp mot et bestemt tidspunkt for når du får utført tjenesten.

Fritidsbolig

Feiing og tilsyn i fritidsboliger er også etter behovsprøving. Kommunestyret har fastsatt et eget gebyr som utsendes etter utført tjeneste.

Avgifter

Avgifter, feie/ tilsyns gebyr for 2022 for Levanger Avgifter og gebyrer.

Avgifter, feie/ tilsyns gebyr 2021 for Frosta. 3,1 % økning i 2022.  Frosta avgifter og gebyrer

Det kommer MVA på satsene.

Tilsyn av fyringsanlegg

Alle boliger med fyringsanlegg vil få besøk av brannforebyggeren. Huseier og brannforebyggeren går gjennom hele fyringsanlegget og ser på brannsikkerheten. Med fyringsanlegget menes hele skorstein i hele sin lengde, ildsted, røykrør, sotluke og feierluke.
Huseier må på oppfordring kunne fremlegge dokumentasjon som viser at ildsted er montert i henhold til monteringsanvisning.
Brannforebyggeren vektlegger å informere om generell brannsikkerhet i bygget. Det gis informasjon om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsforhold, i tillegg til fyringsteknikk og fyringsvaner.
Kan du ikke være tilstede selv ved tilsynet, kan du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må være kjent i boligen. Etter utført tilsyn blir rapporten tilgjengelig i «min eiendom»

Feiing av skorstein

Feiing av fyringsanlegget er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot evt. beksot reduseres faren for brann.
Feiingen omfatter feiing av røykløp og røykrør samt uttak av sot. Dersom sot skal fjernes må eier eller representant for eier være tilstede. Om ikke brannforebyggeren kommer inn, og ikke får gjort denne delen av sitt arbeid er eier selv ansvarlig for å fjerne sotet.

Brannvesenet skal sørge for behovsprøvd feiing av fyringsanlegget. Brannforebyggeren vurderer tilstand, mengde og type sot i fyringsanlegget. Så settes en hyppighet for feiing.

Montering av nytt ildsted

Alle ildsteder skal meldes inn – uavhengig av brenselstype. Når nytt ildsted er montert skal dette meldes inn til brannvesenet.

Straks du har sendt inn skjemaet kan du benytte ildstedet.

Nymontering og rehablitering av skorsteiner

Ny-montering og rehabilitering av skorsteiner er søknadspliktig til kommunens byggesaksavdeling i kommunen hvor eiendommen befinner seg.

Den søknaden skal ikke til brannvesenet.

Våre beste tips om fyring:

Fyr med tørr ved:

  • Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning.
  • Feiervesenet anbefaler å bytte ut eldre ildsteder til nye rentbrennende ildsteder. Dette vil
    være både økonomibesparende og mer miljøvennlig.

Unngå rundfyring:

Hvis pipebrann:

Steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld.

Ring brannvesenet på telefon 110.

Slokking må overlates til brannvesenet.