Beredskapsavdeling

Beredskapsavdelingen har ansvaret og ivaretar brannvesenets direkte innsats ved brann, ulykker og akutt forurensning i regionen. Beredskapsavdelingen er den største avdelingen med 52 mannskaper, fordelt på 4 brannstasjoner. På Levanger brannstasjon finnes administrasjonen med brannsjef og avd. ledere.

Stasjonen har 5 heltids ansatte utrykningsledere på dagtid og 16 deltids ansatt som alle har hjemmevakt utenom normal arbeidstid. På Ytterøy er det 12 deltids ansatte uten vaktordning, og på Frosta er det 16 deltids ansatte, med vaktordning i høytider og sommerferien. 

Brannvesenet kan utføre ulike tjenester som spyling, fjerning av istapper, legge vann på skøytebaner, tre felling osv. mot betaling. Prisliste på tjenester.

Kontakt avd. leder beredskap for å avtale slike tjenester. Tlf. 952 76 772. E-post morten.hustad@ihbr.no 

Brannvesenet har krav til å gjennomføre brannøvelse med varmepåvirkning, og ønsker derfor å få tilgang til bygninger som skal rives, slik at brannvesenet påtar seg nedbrenning av slike bygninger mot betaling.