Bålbrenning

Det er generelt forbud mot åpen ild i skog og mark mellom 15. april og 15. september.

I denne perioden er forbudt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark. (utmark er i prinsippet alt areal som ikke regnes som innmark. Det defineres som skog, fjell, kystområder, myr, skogplantefelt samt rundt innsjøer og vann).

Sjekk gjerne ut faren for skogbrann på denne siden Skogbrannindeks

Selv om det er et generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan f.eks. være om det har regnet i lengre tid, eller ligger snø i terrenget. du kan også grille på stranden i god avstand fra skog, gress og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan grille i din egen hage.

Ta forholdsregler før du skal brenne bål.
Er det fare for at bålet kan før til en ukontrollert brann?
Er det tørt/ har det vært tørt i forkant?
Hvordan er det med vind?
Kan bålet være til sjenanse for naboer?
Har du nok slukkemidler tilgjengelig?
All brenning av bål skjer på eget ansvar, og du kan bli holdt ansvarlig dersom bålet kommer ut av kontroll, eller om en engangsgrill/ bålrester starter en brann på et senere tidspunkt.

Husk derfor å slukke godt før du forlater plassen. Ta med engangsgrillen og kast den på et egnet sted, slik at den ikke forsøpler naturen.

Før du brenner bålet, meld fra til brannvesenet på tlf. 73 95 64 80
Da slipper du å få besøk av oss.

Dersom bålet skulle komme ut av kontroll ikke vent med å ringe 110.

Det er forbudt å brenn plast, bygningsmaterialer og annen søppel. Dette skal leveres på et gjenvinningsanlegg.

Våre to kommuner har lokal forskrift som omhandler åpen brenning.

Frosta kommune.  Lokal forskrift

Levanger kommune. Lokal forskrift

 

Info fra Norsk friluftsliv https://www.norskfriluftsliv.no/na-starter-balforbudet/