IMG_2302

9 Hendelser i uke 34

i Uke 34 var det følgende 9 hendelser

1 Ulykke/ redning

1 Helseoppdrag

1 Redning av dyr

1 Akutt forurensing

3 Automatiske brannalarmer

2 Beredskapsoppdrag

Publisert i