IMG_2302

8 Hendelser i uke 38

I uke 38 var det følgende 8 hendelser

3 Trafikkulykker

2 Helseoppdrag

1 Automatisk brannmelding

2 Beredskapsoppdrag

Publisert i