IMG_2302

7 Hendelser i uke 36

I uke 36 var det følgende 7 hendelser:

2 Trafikkulykker

1 Helseoppdrag

1 akutt forurensing

1 Bål ute av kontroll

1 Automatisk brannmelding (matlaging)

1 Beredskapsoppdrag

Publisert i