IMG_2302

5 Hendelser i uke 35

i Uke 35 var det følgende 5 hendelser

1 Brann i bygning/ kontroll av branntilløp

1 Trafikkulykke

1 Helseoppdrag

2 Beredskapsoppdrag

Publisert i