IMG_2302

6 Hendelser i uke 32

I uke 32 har det vært følgende 6 hendelser

1 Brann i bygning

1 Helseoppdrag

1 Akutt forurensing

1 Restverdiredning

1 Automatisk brannmelding( ukjent årsak)

1 Melding om utløst røykvarsler (ukjent årsak)

Publisert i