IMG_2302

6 Hendelser i uke 30

I uke 30 var det følgende 6 hendelser

1 Brannhindrende tiltak (person sovnet under matlaging på natten, brent pizza, mye røyk)

4 Helseoppdrag

1 Beredskapsoppdrag

Publisert i