IMG_2302

11 Hendelser i uke 27

I uke 27 var det følgende 11 hendelser.

2 Trafikkulykker

2 Helseoppdrag

3 Akutt forurensing

1 Automatisk brannalarm (teknisk årsak)

1 Brannalarm via vekterselskap (ukjent årsak)

1 Melding om røykvarsler (ukjent årsak)

1 Beredskapsoppdrag

Publisert i