IMG_2302

9 Hendelser i uke 23

I uke var det følgende 9 hendelser

1 Trafikkulykke

3 Annen assistanse

3 automatiske brannalarmer (1 manuell melder, 2 matlaging)

1 Melding om utløst røykvarsler, (ukjent årsak)

1 beredskapsoppdrag.

Publisert i