IMG_2302

5 Hendelser i uke 22

I uke 22 var det følgende 5 hendelser

2 Helseoppdrag

1 Akutt forurensing

1 Automatisk brannalarm (utløst sprinkler)

1 Brannalarm fra vekterselskap

Publisert i