20220512_081819

Stor øvelse med alle nødetater, universitet, sykehuset Torghatten Nord og RS.

Det ble gjennomført en større øvelse med brann ombord på ferje, hvor ferjen på vei til kai kolliderer med ferjelemmen. Mange skadde personer.

Både brann, helse, politi, sykehuset, legevakt, sykepleiere underutdannelse fra Universitet Nord, Torghatten Nord og RS var deltakere.

Publisert i