IMG_2302

16 hendelser i uke 2

I uke 2 var det følgende 16 hendelser

1 Brann i bygning

1 Meldt branntilløp i bygning (bålbrann)

2 Helseoppdrag

1 Mistenkelig røyklukt (Varmgang tørketrommel)

1 Kortslutning/ brann i høyspent

3 Oversvømmelser (Redning av verdier)

2 Sotbranner (Pipebranner)

3 Automatisk brannvarslinger. (1 matlaging, 2 tekniske).

2 Beredskapsoppdrag

Publisert i