IMG_2302

10 hendelser i uke 1

I uke 1 var det følgende 10 hendelser

1 Brann i bygning

1 Branntilløp i bygning (røykutvikling i sikringsskap)

1 Trafikkulykke

1 Snøskred

1 Bistand politiet

4 Automatisk brannvarslinger. (2 matlaging, 1 manuelle melder og 1 grunnet arbeid i bygget).

1 Beredskapsoppdrag

Publisert i