IMG_2302

7 hendelser i uke 46

I uke 46 var det følgende 7 hendelser

1 Trafikkulykke

1  Helseoppdrag

1 Brann i kjøretøy

1 Farlig gods hendelse

2 Automatisk brannalarmer (ukjent/ teknisk)

1 Beredskapsoppdrag

Publisert i