IMG_2302

6 hendelser i uke 47

I uke 47 var det følgende 6 hendelser

1 Akutt forurensing

2 Brannhindrende tiltak

2 ABA, (1 damp og 1 røykinnslag fra vedovn)

1 Beredskapsoppdrag.

Publisert i