IMG_2302

14 hendelser i uke 40

I uke 40 var det følgende 14 hendelser

2 Trafikkulykker

5 Automatisk brannalarmen ( 2 ukjente, 3 teknisk/ sprinkler)

1 Unødig kontroll av melding

6 Beredskaps oppdrag

Publisert i