IMG_2302

11 hendelser i uke 42

I uke 42 var det følgende 11 hendelser

2 Bygningsbranner

2 branntilløp på komfyr, (automatiske brannalarmer)

2 Trafikkulykker

1 Brann i kjøretøy

1 Brann i fritidsbåt

2 Automatisk brannalarmer (ukjent/ teknisk)

1 Mistenkelig lukt/ røyk

Publisert i