Besøk Ytterøy stasjon 23.9

Barnehage besøk på Ytterøy brannstasjon

Endelig fikk barna på Ytterøy lov til å besøke en brannstasjon i nærområdet.

Så får vi håpe på at vi kan arrangere åpen brannsatsjon i forbindelse med brannvernuken i 2022.

Publisert i