IMG_2302

15 hendelser i uke 34

I uke 34 var det følgende 15 hendelser.

1 Trafikkulykke

3 Helseoppdrag

2 Bistand politi

2 Branner (Halmbrann åker og søppelspann)

2 Unødige alarmer (Melding om bygningsbrann og melding om røyklukt)

1 Redning av båt

2 Automatiske brannvarslinger. (Matlaging)

1 Utløst røykvarsler (Matlagning)

1 Beredskaps oppdrag

Publisert i