IMG_2302

11 hendelser i uke 23

I Uke 23 var det følgende 11 hendelser.

1 Trafikkulykke

1 Annen ulykke

3 Helseoppdrag

2 Mulige branntilløp  (branntilløp i bygning og skog)

1 Akutt forurensning

2 Automatiske brannvarslinger (feil bruk og 1 teknisk)

1 Beredskaps oppdrag

Publisert i