IMG_2302

13 hendelser i uke 12

I Uke 12 var det følgende 13 hendelser.

1 Branntilløp i bygning (tørrkoking)

1 Annet branntilløp (brann i sentralstøvsuger)

1 Trafikkulykke

3 Helseoppdrag

3 Automatisk brannmelding. (2 grunnet matlaging og 1 strømtomt anlegg)

1 Vannlekkasje

1 Melding om mulig utløst brannalarm

2 Beredskapsoppdrag

Publisert i