IMG_2302

10 hendelser i uke 8

I Uke 8 var det følgende 10 hendelser.

1 Branntilløp i bygning

2 Trafikkulykker

1 Brann i motorredskap

2 Helseoppdrag

3 Automatiske brannmeldinger. (2 Branntilløp komfyr , og en på grunn av arbeid i bygningen)

1 Beredskapsoppdrag

Publisert i